Turkishtime
Menu

Araştırma Yöntemi

OSB Yıldızları Araştırması

“OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması”, Organize Sanayi Bölgeleri liderliğinde Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime Araştırma Ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu araştırma bir ilk. Türkiye genelindeki OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların; 2020 yılı ihracatları, yurtiçi ciroları, vergi öncesi karlılıkları, toplam istihdamları, kadın istihdam sayıları, yatırım miktarları, Ar-Ge’ye yaptıkları harcamaları, patent ve marka tescil sayıları, dijitalleşmeye yaptıkları harcamalar, lojistik tercihleri gibi çok geniş yelpazedeki verileri dijital bir anket üzerinden derlenmiştir. Anket içeriğini oluşturan sorular, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu ile birlikte araştırmanın hedefleri doğrultusunda özenle belirlenmiş ve tasarlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJISI

Araştırmamız “gönüllülük usulü” katılım ve beyan esasına göre yapılmış olmakla birlikte, araştırmanın bilgi isabeti ve analiz kalitesini artırmak için çapraz kontrol sistemi uygulanmıştır. OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların performans sıralamalarında doğru verilerle bir araştırma hayata geçirmek için, Türkiye ihracat sıralamasında yer alan ilk 1000 firma, İSO ilk 500 firma içinde yer alan ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar incelenmiştir. Araştırma ekibimiz tarafından bu firmalarla tek tek bağlantıya geçilmiş, anket formlarını doldurmaları talep edilmiştir.

TİM İlk 1000 ve İSO İlk 500’de yer alan ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların, OSB’ler İlk 500 Araştırması anketinde doldurdukları tüm anket verileri, bu iki araştırmadaki verileriyle de karşılaştırılmış, farklı olan veriler ilgili firmalarla görüşülerek netleştirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN DUYURUMU

Araştırmanın başlangıcı, OSBÜK tarafından çok geniş çaplı bir iletişim ile OSB’lerde faaliyet gösteren firmalara duyurulmuş, üyesi olan 358 Organize Sanayi Bölgesinin yönetimleri bilgilendirilerek araştırmanın duyurumu sağlanmış ve periyodik duyurularla iletişimi pekiştirilmiştir. 358 Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri de kendi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara özel hazırladıkları sirküler ile araştırmayı duyurmuşlar, aynı zamanda web sitelerinde ve özel iletişim kanallarında araştırmanın duyurumlarına yer vererek katkıda bulunmuşlardır.

Araştırmanın bir diğer duyurum kanalı ise Turkishtime’ın kendi networküne yönelik yaptığı elektronik posta, sosyal medya postları ve özel basın bülteni uygulamasıdır.

ARAŞTIRMANIN VERILERI VE ANALIZI

Araştırmamız, ihracat, yurtiçi ciro, karlılık, istihdam, kadın istihdam olmak üzere beş ana performans İlk 100’ler listesinden ve Ar-Ge, yatırım, patent, dijitalleşme ve marka tescil olmak üzere beş adet yan başlık altında İlk 50 veri listelerinden oluşmaktadır. Toplamda 10 ayrı kavram başlığındaki performans listeleri ile Türkiye’nin sanayicisine yönelik en geniş veri başlığına sahip araştırmasını ülkeye kazandırdığımızı gururla belirtmek isteriz.

Verilerimiz her biri birbirinden değerli akademisyenler ve uzmanlar tarafından incelenerek analiz edildi. Genel analizimizi Prof. Dr. Emre Alkin, toplam istihdam analizimizi Prof. Dr. Cem Kılıç, kadın istihdam analizimizi KAGİDER Başkanı Emine Erdem, patent ve marka verilerimizi PEM (Patent ve Marka Vekilleri Derneği) Başkanı Uğur G. Yalçıner, Ar-Ge verilerimizi Turkishtime Ar-Ge 250 yayın analistimiz D. Ferhat Demir, dijitalleşme verilerimizi Dr. Engin Ayçiçek gerçekleştirdi. Araştırmamıza yaptıkları katkılar nedeniyle tüm bu kıymetli isimlere teşekkürlerimizi sunarız.

ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA EKIBI

Araştırmamızın genel orkestra şefliğini, OSBÜK Bilişim ve İş Geliştirme Müdürü Dr. Atilla Yardımcı gerçekleştirdi.

Dr. Atilla Yardımcı ile birlikte araştırmanın tamamını hayata geçirmek için gecesini gündüzüne katan araştırma koordinatörlerimiz, araştırma uzmanlarımız Işılay Artut, Sultan Kuğu, Duygu Erdinç, Sumayya Dalyanlar, Rukiye Asrak, raporlama ve yayın yönetmenimiz Hüsne Pamuk, editörümüz Ertuğrul Kayserilioğlu, grafik tasarım ekibimizin değerli üyeleri Bahadır Erışık, Doğan Pektaş, Murat Ulusoy’a araştırmanın dijital yönetmeni Gökhan Balaban bu işin mimarlarıdır. Değerli katkıları için hepsine çok teşekkür ediyoruz.

SONUÇ

Her şeyin bir ilki var. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime ile el ele vererek yürüttüğü çalışma, kapsam ve içeriğiyle Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri için bugüne kadar yapılmış ilk ve tek araştırma özelliğini taşıyor. Bu araştırmayı her yıl tekrar ederek, ilk olmanın eksikliklerini zaman içinde gidermeyi planlıyoruz.

Gururluyuz. “OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması” ülkemiz adına gerçek bir ayna oldu. OSB’lerin, sahnenin arkasında mütevazı bir biçimde çalışan firmalarımızın nasıl bir performans gösterdiğini de rakamlarla gözler önüne serdi.

Marifet iltifata tabidir. Tarafınıza ulaştırdığımız “OSBÜKOSB Yıldızları Araştırması” rapor kitabımıza girmiş, birbirinden başarılı Türkiye Sanayicisi ve İhracatçımızı sizlere gururla sunmaktayız.

Onları huzurunuzda kutluyor ve hepsine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması” verilerinin; ekonomi, dış ticaret, istihdam, yatırım, Ar-Ge, lojistik, dijitalleşme gibi alanlardaki araştırmacılara, ekonomi ve iş dünyasına yön veren kurum ve kişilere, uluslararası yatırımcılara, ulusal sanayi stratejisi oluşturanlara ve ülkemizle dış ticaret yapan firmalara referans kaynak oluşturmasını diliyoruz.

Saygılarımızla, Turkishtime